Big Screen Awards

BSA Logo.jpg
Capa liten.jpg

Big Screen Awards er en prisutdeling som har til hensikt å premiere de beste markedsføringskampanjene på kino. 

Dette er et samarbeid mellom CAPA og Media Direct Norge. BSA består av fem ulike kategorier, hvor både nasjonal og lokal reklame kan nomineres. Alle kampanjer må ha vært vist på kinolerretet eller i andre reklamebærere på kino i perioden januar - desember 2019.

Vil du nominere din film eller kampanje? 
Ta kontakt med din selger i MDN!

 
Les pressemelding og se bilder fra Big Screen Awards 2018

Media Direct Norge Logo liten.jpg

Prisutdelingen vil være januar/februar 2020 på Vika kino

BIG SCREEN AWARDS KATEGORIENE

BSA Beste Film Riks.jpg

Beste Film Riks

Filmene i denne kategorien skal være reklamefilmer vist riksdekkende. 

Filmen bør utnytte kinoens spesielle setting til å levere budskapet, samt engasjere, overraske og påvirke publikummet. 

BSA Beste Film Lokal.jpg

Beste Film Lokal

 Filmene i denne kategorien skal være reklamefilmer vist lokalt på en eller flere kinoer. Filmen bør ha lokal forankring, samt engasjere, overraske og påvirke publikummet. 

BSA Arets Nykommer.jpg

Årets Nykommer

Denne kategorien er for merkevarer som er ny på kino, eller som ikke har brukt kino siden 2015.

Bidragene må forklare hvorfor kino ble valgt for merkevaren og kampanjen, og hvordan det bidro til merkevarens målsettinger.

BSA Beste Kreative Bruk.jpg

Beste Kreative Bruk

Denne kategorien belønner kampanjer som har utnyttet kinoens produkter og mulighetsrom på en spesielt god måte. Kategorien belønner kampanjer som kan demonstrere innovativ tenkning, for eksempel gjennom ny teknologi, nye formater eller ny innsikt. Bidragene bør gjennom dette få frem taktiske og aktuelle budskap, og skape engasjement eller handling. 

Dersom kino er en del av et integrert multimedia-plan, skal bidraget forklare rollen til de enkelte kampanje-elementene, og hvordan de sammen bidro til et godt resultat for kunden. 

BSA Beste i Test.jpg

Best i Test