Retningslinjer for personvern

Eieropplysninger

Dette nettstedet leveres av:

Media Direct Norge
Nydalsveien 12 A
0484 Oslo
Norge

Informasjonskapsler (cookies)

Dette nettstedet anvender informasjonskapsler til formålene nedenfor. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres i nettleseren din, slik at datamaskinen din gjenkjennes neste gang du besøker det samme nettstedet. Det lagres ingen personlige opplysninger i våre informasjonskapsler, og de kan ikke inneholde virus.

Hvor lenge oppbevares informasjonskapsler?

Informasjonskapsler sletter seg selv etter et visst antall måneder (kan variere), men de fornyes etter hvert besøk.

Du kan slette informasjonskapsler

Se fremgangsmåten her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvordan unngår jeg informasjonskapsler?

Hvis du ikke ønsker å motta informasjonskapsler, kan du blokkere dem. Se fremgangsmåten her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hva bruker vi informasjonskapsler til på nettsiden vår?

Vi bruker informasjonskapsler til flere ulike formål på nettsiden:

  • Vi fører statistikk over antall brukere og hvilke sider de besøker. Vi samler inn opplysninger om geografi, type nettleser osv. slik at vi løpende kan tilpasse innholdet på siden. Til dette formålet bruker vi tjenesten Google Analytics. Informasjonskapsler fra Google Analytics kan blokkeres på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  • Av tekniske årsaker registrerer vi om brukeren er logget inn i vårt webadministrasjonssystem.
  • For å gjøre det mulig å dele innhold på sosiale medier bruker vi en tjeneste fra www.addthis.com. De enkelte sosiale mediene – per i dag Facebook, Twitter, Instagram og Google+ – kan velge å legge én eller flere informasjonskapsler inn i brukerens nettleser. 

Bruk av personopplysninger

Personopplysninger gis aldri videre til tredjepart med mindre du selv uttrykkelig gir din tillatelse til dette. Vi samler heller aldri inn personopplysninger uten at du selv har gitt oss disse opplysningene ved registrering, kjøp eller deltakelse i en undersøkelse osv. Da samles det inn opplysninger om navn, adresse, postnummer, e-post, kjønn, alder, interesser, holdninger og kjennskap til forskjellige emner. 

Personopplysninger brukes til å gjennomføre det kjøpet eller den tjenesten som opplysningene er samlet inn i forbindelse med. I tillegg brukes opplysningene for å få større kjennskap til deg og andre brukere av nettstedet. Bruken kan bl.a. omfatte undersøkelser og analyser som er rettet mot en forbedring av våre produkter, tjenester og teknologier, samt visning av innhold og reklamer som er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt angående personopplysninger

Hvis du ønsker adgang til opplysningene som er registrert om deg hos Egmont, kan du ta kontakt via eller telefon +45 33 30 55 50. Er det registrert feil opplysninger eller du har andre innsigelser, kan du også henvende deg der. Du har rett til å få se hvilke opplysninger som er registrert om deg, og du kan komme med innsigelser om registreringene i henhold til reglene i den danske persondataloven.

Beskyttelse av personopplysninger

Ifølge den danske persondataloven skal dine personlige opplysninger oppbevares sikkert og fortrolig. Vi lagrer dine personlige opplysninger på datamaskiner med begrenset adgang. Disse er plassert i kontrollerte fasiliteter, og våre sikkerhetsforanstaltninger kontrolleres løpende for å avgjøre om våre brukeropplysninger håndteres forsvarlig og i henhold til dine rettigheter som bruker. Vi kan imidlertid ikke garantere 100 prosent sikkerhet ved dataoverføringer via Internett. Det betyr at det kan være en risiko for at andre uberettiget tiltvinger seg adgang til opplysninger når data sendes og oppbevares elektronisk. Du avgir dermed dine personlige opplysninger på eget ansvar.

Personopplysninger slettes eller anonymiseres løpende etter hvert som formålet de ble samlet inn for, avsluttes. Personopplysninger lagres i høyst 12 måneder etter bruk.

Internetts raske utvikling betyr at det kan bli nødvendig med endringer i vår behandling av personopplysninger. Vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere og endre eksisterende retningslinjer for behandling av personopplysninger. Gjør vi det, endrer vi selvfølgelig også datoen for "sist oppdatert" nederst på siden. Dersom endringene er vesentlige, gir vi deg beskjed i form av en synlig melding på våre nettsider.

I det omfang det behandles personopplysninger om deg, har du ifølge den danske persondataloven rett til å få opplyst hvilke personopplysninger som omhandler deg. Dersom det viser seg at opplysninger eller data som behandles om deg, er uriktige eller villedende, har du rett til å kreve at disse rettes opp, slettes eller blokkeres. Du kan til enhver tid komme med innsigelser mot at opplysninger om deg gjøres til gjenstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke. Du har mulighet til å klage over behandlingen av opplysninger og data om deg selv. Klager sendes til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.